Ech hunn es sat

War gëscht an der Stad

Ech huele kee Blat virun de Mond

Mee fëmmen ass ongesond

A vum ville schwätze gëtt de Mond wond

Jo dat bläre se mer un de Kapp

an da landen ech an der Klapps-

Millen

Well do wëllen se Braver zillen

Du brauchs dech net esou opzespillen

Ma wat ass dat fir e Land?

No engem Rand, dat nächste Rand

All Geescht dee schéngt verbrannt

An no dëser Canicule

Schlécken ech mol eng Pilule

Et ass just esou ze iwwerstoen

An et traut een sech net ze soen

Dass een dat do net ka verstoen

Et ass net anescht mat de Bloen

Un der Spëtzt; d’Gemidder ginn erhëtzt

Et erwächt een net wann een ee pëtzt

An da gi mer och nach geblëtzt

Ah Merde, dat hat ech bal vergiess

Lo fuerderen déi jo och nach vun engem

Seng eege Gesetzer gutt ze kennen

An net op der Autobunn ze rennen

A si mer dann net awer houfreg?

Bei eis kënnt d’Mëllech vun der Kou, frësch.

Mir iessen e bëssche Kachkéis

Et ass dach keen eis béis

Och net wéinst de Steieren

Dat anert si just Reieren

Datt mir Wunnraum iwerdeieren

Ka jo kee mer haut beteieren

Bedauerlech, wat un dësem Dësch

Deen ons all soll gehéieren

Dach verluer geet u Manéieren

Wann een deele soll

Et kritt een de Bauch net voll

Genuch; an da verpasst een nach den Zuch

Och dat läit net u mir

Ech war nach ni derfir

Fir Näischt war ech

Och net de rengste Schlëff

E Land wat et net packt sech ze entwéckelen

Et geet ëmmer just em d’Fréckelen

A loosse mer se gewäerden

Wäerte mer eis Zukunft all gefährden

Ech woe mech net ze bekloen

Hunn eppes fir unzedoen

Mee da spent dach wat der net braucht

Gitt eppes of, et ass keng Strof

Manner Misère, manner Getéins

Wier dat fir Lëtzebuerg net eppes Schéin’s?

 

  • Sech widderspriechend Stëmmen aus dem Vollek

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s