Ech ka mech just an enger Sprooch ausdrécken, an där ech net als éischt nach muss nodenken, wéi e Wuert dat richtegt ass. Mee wéi geet dat, wann et keen anstännegen Dictionnaire a menger Sprooch gëtt? Sou wéi de Schniewel engem gewuess ass. Vun der Long op d’Zong. Ech kann och just dat erëmginn, wat ech vu baussen opgeholl hunn. Ech sinn eng Leinwand, op déi projezéiert gouf, en Ofbild vu menger Ëmwelt. A wat hunn ech ze soen? Och just Syntheese vun deem wat ech vun anere Leit erzielt krut, vun deem wat ech gelies hunn, vun deem wat mer widderfuer ass. Wat ass eegen? D’Reflexioun? D’Aart a Weis wéi ech resuméieren? A wann ech domat just stéieren? De Floss vun Informatioun just duerch meng eegen Interpretatioun genéieren? Da misst ech verstommen, wéi eng Quell versiegt. Mee et ass jo grad d’Fro zu wéi engem Prozentsaz ech iwwerhaapt eng Quell sinn, zu wéi engem Prozentsaz ech net just dat erëmginn, wat et souwisou schonn dobausse gëtt. An dach, a mir ass eng eege Welt, Zesummenhäng, déi, och wann et se eventuell esou gëtt, dach deene Meeschten net opfalen. Déi Welt, se gehéiert mir, engem Eegentemer, deen net drun interesséiert ass. Soll een anere Besetz dervun ergräifen, ech wier frou och just e Fragment dovun mat engem ze deelen, d’Liewen eng Kéier mat engem aneren duerch déi selwecht Aen ze gesinn. An dach ass et ni genau dee selwechte point de vue. Du stees 30 cm niewent mer an däi Siichtfeld ass schonn en anert wéi mäint. Onnohbar. Eng Welt esou d’Selwecht an dach esou friem. Ech gräifen duerno a falen de Fiels erof. Ass dat meng Strof? Strof dofir de Versuch begaangen ze hunn net eleng ze sinn, et och mol sou wéis du ze gesinn? Du kucks mech un, wéi wann ech der méi friem net kéint sinn, wéi wanns du mech géifs bewonneren, net wells de mech wertschätz, mee well ech fir dech exotesch sinn, bal surreal. An ech verbéie mech, ech strenge mech un, dobäi ass meng Werteuerdnung sou flexibel wéi eng Eisendunn. Ech versichen et, mee ech kommen einfach ni no genuch drun. A wanns du dat nämmlecht géifs probéieren, ech mengen du géifs just eng  verzerrt Reflexioun vun dir selwer gesinn, eng verwëschte Kopie. A wëlls du net och vläicht mol eppes anescht gesinn?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s